?

Log in

No account? Create an account

N · A · N · A · T · A · C · H · I


Hello! Marahil ay nagtataka kayo kung ano itong kakaibang bagay na…

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Hello!

Marahil ay nagtataka kayo kung ano itong kakaibang bagay na nasisilayan ng inyong mga naluluhang mga mata. Ito po ang nanatachi, isang community sa LiveJournal kung saan nagsama-sama ang mga hunghang, gunggong at mga taong walang magawa sa buhay BATCH SHEMEN upang i-handog ang kanilang mga kakaibang kakayanan sa pag-guhit, pagsusulat, at pag-gawa ng graphics.

Pwede rin kayong pumunta dito kung kayo'y naghahanap ng aliw dahil may malaking posibilidad na magmukhang 4chan ang community na ito. Ang galing, 'no? Parang circus.

Maraming salamat sa pag-bisita. Ipinagdarasal po namin na sana'y matuwa kayo sa inyong mga makikita dito. Huwag po kayong matakot, hindi kami nangangagat. Minsan.

"Wala akong naramdaman. One night stand ka lang."

ETA (August 22, 2007):
Guyz, baka hindi graphics community ang kailangan natin. Mukhang mas matindi ang pangangailangan natin para sa capslock_ame. Lolz.</lj>
Tags:
* * *
* * *
[User Picture]
On August 17th, 2007 09:09 am (UTC), psychedelic_aya commented:
USERINFO INTERESTS: Tiff/Kyoy WHUT.

I LOLZ.

XDDD
[User Picture]
On August 17th, 2007 09:16 am (UTC), seikochan replied:
Because it's true, damn it.

^.^
[User Picture]
On August 17th, 2007 09:59 am (UTC), austere_flare replied:
I LULZ TOO XDDDDDD

...

What now? XD
[User Picture]
On August 17th, 2007 11:14 am (UTC), mls_addxn replied:
LoLx XD

Tiff/Kyoy!~
[User Picture]
On August 21st, 2007 02:25 pm (UTC), kyoy replied:
WHY DO YOU GET TO BE UKE?
[User Picture]
On August 21st, 2007 02:46 pm (UTC), psychedelic_aya replied:
YOU MEAN SEME AHAHAHAHAHAH.

BECAUSE I AM COOL.

XDDD
[User Picture]
On August 21st, 2007 02:53 pm (UTC), kyoy replied:
GAH. I AM TOO APPALLED TO TYPE COHERENTLY.

YOU ARE UKE BY EXISTENCE!
* * *
[User Picture]
On August 17th, 2007 12:48 pm (UTC), dessrata commented:
Wine cellar smex, eh?

If you need more Robego pics, I have a few of when the little thing was still...y'know. Pink. XD
* * *
[User Picture]
On August 21st, 2007 02:24 pm (UTC), kyoy commented:
I AM APPALLED.
WHY THE HELL AM I UKE????

Props to the default icon though! ♥
* * *
[User Picture]
On August 21st, 2007 03:07 pm (UTC), sm16 commented:
*looks ate kyoytiff posts* me senses a debate, yes? :D
[User Picture]
On August 21st, 2007 03:09 pm (UTC), alabapoy replied:
Sa aking palagay?

UNRESOLVED SEXUAL TENSION
[User Picture]
On August 21st, 2007 04:29 pm (UTC), kyoy replied:
WHAT.
[User Picture]
On August 23rd, 2007 12:12 pm (UTC), seikochan replied:
[User Picture]
On August 22nd, 2007 01:09 pm (UTC), seikochan replied:
I approve of the above statement, and stamp it with big sparkly scrolling blinking text.

UST = APPROVED \(*o*
* * *
[User Picture]
On August 22nd, 2007 01:19 pm (UTC), seikochan commented:
"Guyz, baka hindi graphics community ang kailangan natin. Mukhang mas matindi ang pangangailangan natin para sa capslock_ame. Lolz."

We could have crack days. Like ... Capslock Friday or something to that effect. ^.^
* * *

· Leave a comment · Share · Next Entry